Lễ bế giảng lớp “Tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải PVTRANS và khóa 10”