Thông báo tuyển sinh du học tại Hàn Quốc năm 2018

15/01/2018   32 lượt xem

Tuyển sinh du học tại Hàn Quốc

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh du học nghề tại Hàn Quốc

06/01/2018   40 lượt xem

Du học nghề tại Hàn Quốc là chương trình học rút ngắn, có thể vừa học vừa làm thêm tăng thu nhập. Thay vì phải học từ 04 – 06 năm như du học thông thường, thì du học nghề Hàn Quốc chỉ cần đầu tư thời gian từ 02 – 03 năm. Hơn nữa trong quá trình du học nghề học sinh có thể dễ dàng làm thêm mà không lo ảnh hưởng đến việc học. Vì chương trình học không nặng và không phải học nhiều như du học đại học. Học nghề chủ yếu là cần thực hành nghề. Và quá trình thực hành nghề học sinh cũng được hưởng lương,...

Xem thêm

Hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ xét tuyển

29/03/2017   78 lượt xem

Người có nhu cầu học nghề ở các trình độ đăng ký vào học nghề tại trường CĐ nghề Bách Nghệ Hải Phòng làm hồ sơ gồm các loại giấy tờ theo các nguyện vọng dưới đây và nộp hồ sơ đăng ký học nghề về phòng tuyển sinh trường CĐ nghề Bách Nghệ Hải Phòng theo địa chỉ:

Xem thêm