Đón tiếp chủ tịch hiệp hội hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiệp mũi nhọn Hàn Quốc

02/06/2017 08:19 AM -  125
Đón tiếp chủ tịch hiệp hội hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiệp mũi nhọn Hàn Quốc

Ngày 10/05/202/17 ngài Chea Dae Hoon chủ tịch hiệp hội hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiêp mũi nhọn  Hàn Quốc đã đên làm việc tai Trung tâm đào tạo và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp để ký thỏa thuận về việc luên kết vợ trung tâm đưa 200 du học sinh/ Nam sang học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Những hình ảnh đoàn Hiệp Hội hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực  các nghành  công nhiệp mũi nhọn Hàn Quốc làm việc với lãnh đạo trung tâm đào tạo và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp :