Chức năng và nhiệm vụ

10/04/2017 09:34 AM -  169
Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Chức năng và nhiệm vụ cung ứng  nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước:

- Tổ chức đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên và người lao động của doanh nghiệp đối tác , dạy ngoại ngữ cũng như định hướng nghề nghiệp , pháp luật cho du học sinh đăng ký du học tại Trung tâm và các lao động tham gia chương trình xuất khẩu lao động

- Tổ chức dạy nghề và nâng cao tay nghề cho lao động của các đối tác

- Tổ chức dạy nghề cho các lao động tham gia các chương trình xuất khẩu lao động

- Tổ chức chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp đối tác 

- Tổ chức học nghề , tư vấn việc làm cho người học nghề

- Tổ chức tư vấn du học các nước

- Tổ chức tư vấn lao động nước ngoài cho sinh viên , người lao động trong và ngoài tỉnh

- Thực hiện tổ chức giảng dạy ngôn ngữ , phong tục tập quán , pháp luật có liên quan của các nước và  người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của người Việt Nam vào chương trình khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của bộ Lao động thương binh và xã hội 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường.

Trung tâm đào tạo và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Bài viết cùng chủ đề