Thông báo các du học sinh khóa 1 Hải Phòng đi du học tại Cộng Hòa Síp đã có thư mời nhập học

05/04/2017 08:53 AM -  117
Thư mời nhập học cho các du học sinh khóa 1 Hải Phòng tại Cộng Hòa Síp

Liên kết hợp tác giữa các ứng viên Việt Nam và City Unity College Nicosia. Thư mời tới các ứng viên 

 

 

 

BÙI QUANG MINH

 

 

NGUYỄN LINH HUỆ

 

 

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

 

 

BÙI THỊ HỒNG

 

 

LƯU TRUNG HIẾU

 

 

NGUYỄN KHẮC CƯỜNG

 

 

NGUYỄN KHẮC CƯỜNG

THÁI THỊ THỦY

 

 

LƯU TRUNG HIẾU

 

 

ĐÔNG VĂN TOÀN

 

 

BÙI THỊ DUYÊN

 

 

NGUYỄN ĐỨC TRUNG