Các khóa đào tạo tại doanh nghiệp

29/03/2017 10:19 AM -  135

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Doanh nghiệp đang tìm kiếm chương trình đào tạo dành riêng cho nhân viên của công ty? Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin về các khóa đào tạo với chủ đề đa dạng. Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp của chúng tôi thực hiện các buổi hội thảo đào tạo được thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo riêng lẻ hoặc cho các nhóm khoảng 20 học viên. Theo yêu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi cũng có thể tiến hành những khóa đào tạo ấy ngay tại phòng đào tạo của trung tâm

Lợi ích cho doanh nghiệp

Các khóa đào tạo dành riêng doanh nghiệp do trung tâm tổ chức sẽ giúp doanh nghiệp:

 

  • Tìm ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến cấu trúc của doanh nghiệp
  • Giảm thiểu tối đa chi phí đào tạo trong khi vẫn phát huy tối đa hiệu quả hội thảo đào tạo
  • Xây dựng được nội dung đào tạo phù hợp
  • Hưởng lợi từ kiến thức của các giảng viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng như từ trang thiết bị đào tạo hiện đại của chúng tôi.