Khai giảng lớp Cao đẳng ngành Điện tàu thủy khóa 8

29/03/2017 08:40 AM -  107
Khai giảng lớp Cao đẳng ngành Điện tàu thủy khóa 8

Đáp ứng nhu cầu đang rất cao về các chức danh sỹ quan điện tàu thủy làm việc trên các đội tàu của các Công ty Vận tải biển theo quy định mới nhất của Bộ giao thông vận tải, Trường cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng đã  kết hợp  với công ty Vận tải biển 3 Vinaship đào tạo cho đội ngũ thuyền viên của Công ty để đủ điều kiện đảm bảo chức danh điện trên các đội tàu. Trước mắt Công ty cử 10 học viên sang theo học khóa học này. Trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ tiếp tục cử người học sang tham gia các khóa học về Điện tàu thủy.
Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Bách Nghệ liên tục tuyển sinh các lớp trái ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Điện tàu thủy.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi khai giảng: