Du học sinh tại cộng hòa Síp

18/06/2017 09:46 AM -  143
Du học Síp tại trung tâm đào tạo và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp- trường cao đẳng bách nghệ Hải Phòng

Ngày 29/05/2017 học sinh của trung tâm đã hoàn tất mọi thủ tục lên đường sang cộng hoà Síp. Đây là chuyến đi đầy úp niềm vui và niềm hy vọng của học sinh, gia đình và sứ mẹnh của trung tâm. Chúc các em sức khỏe và hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đã đặt ra.

Dưới đây là một số Hình ảnh của đoàn học sinh học từ cuối tháng 2/2017 _ 29/ 05/2017  đã bay sang  Cộng Hoà Síp.